Hopp til innhold

Helse- og oppvekstfag Vg1

Utvikling

I arbeid med mennesker må du kjenne til hvordan vi utvikler oss og hvordan vi formes av det livet vi lever. Både fysisk, psykisk, følelsesmessig og språklig utvikling er områder som endres gjennom livet.

Grunnleggende behov

Ulike behov er livsnødvendig for at et menneske skal leve og fungere optimalt. Uten at de mest grunnleggende er på plass, vil heller ikke de mer avanserte dekkes.

Læringsressurser

Grunnleggende behov

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Fagstoff