Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Videofilm om kalkyler

Hva er riktig pris på et produkt? Og hvordan beregner vi den? Videofilmen presenterer selvkost - og bidragsmetoden på en enkel og konkret måte. Vi blir kjent med to driftige kvinnelige gründere, og hvordan de kommer fram riktig pris på varene sine.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Sist oppdatert 12.09.2018
Tekst: Hanne-Lisbet Løite (CC BY-SA)

Læringsressurser

Produktkalkyler