Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Oppfølging og kontroll

Det siste punktet i markedsplanen gir en beskrivelse av hvilke kontrolltiltak vi utfører for å overvåke og justere gjennomføringen av selve markedsplanen. Med jevne mellomrom bør du kontrollere om du når målene dine, slik at det er mulig å justere underveis i perioden ved behov.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Ansatte som lager en oversikt med gullapper på tavle. Foto.

Jevnlig kontroll og oppfølging

Ved å kontrollere jevnlig om du når målene dine, kan du hele tida forbedre deg ved å lære av de feilene du eventuelt har gjort. Dersom det er markedsaktiviteter – for eksempel en annonsekampanje – som vi har gjennomført uten å oppnå gode resultater, så er det viktig å lære av dette og lage en bedre kampanje neste gang.

Det må også lages en tidsplan for evaluering og eventuelle beslutninger om nye tiltak.

Det finnes mange ulike typer resultatkontroll. I tabellen under finner du noen av dem.

TYPER RESULTATKONTROLL
KONTROLLTYPE KONTROLLERES FOR Å:
KONTROLLMETODER
Budsjettkontroll Vurdere om bedriften har nådd de formulerte målene.
Salgsanalyser, salgs-/kostnadsanalyser, markedsandelanalyser, holdningsanalyser.
Lønnsomhets-kontroll Vurdere om/hvor bedriften tjener eller taper penger.
Lønnsomhetsanalyser av produkt og produkt-grupper, kunder og kundegrupper, distrikter, segmenter.
Effektkontroll Vurdere hvor effektiv ressursutnyttingen er når det gjelder bruk av markedsføringsmidler.
Effektivitetsmålinger av markeds-kommunikasjonen (reklame, messer, salgsapparatet osv.).
Strategisk kontroll
Vurdere om valget av målgrupper er optimalt, og om konkurransemidlene blir brukt mest mulig effektivt.
Markedsrevisjon. En gjennomgang av bedriftens totale markedssituasjon.

Effektkontroller

I forbindelse med ulike kampanjer vil vi ofte gjennomføre såkalte effektkontroller. Vi sjekker om det vi har oppnådd samsvarer med målene våre.

Vi ønsker da svar på problemstillinger som disse:

  • For reklame-/annonseeffektivitet: Hvordan er effektiviteten av annonseringen? Var salget større i kampanjeperioden enn i perioden før? Fikk kundene større kunnskap om produktet etter kampanjen?
  • For salgseffektivitet: Hvor mange kunder besøkte selgerne per dag? Hvor mye koster et salgsbesøk? Hvor stor er gjennomsnittlig omsetning per kundebesøk?
Sist oppdatert 23.02.2018
Tekst: Mette Holan (CC BY-SA)
Rettighetshavere: Amendor AS og NKI Forlaget

Læringsressurser

Markedsplan