Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Bioteknologi – en kort introduksjon

Her finner du spørsmål til diskusjon, etterarbeid og arbeidsoppgaver som er knyttet til filmen "Bioteknologi – en kort introduksjon". Du finner også lenker til utfyllende materiell.

DNA-fingeravtrykk. Illustrasjon.

Spørsmål


  1. Hva er bioteknologi?
  2. Hva er genteknologi?
  3. Hva er enzymer?
  4. Hva er forskjellen på eukaryote og prokaryote celler?
  5. Gi eksempler på ulike typer bioteknologi.
  6. Hvorfor kan vi si at produksjon av yoghurt er bioteknologi? Nevn andre produkter fra bioteknologien du har hjemme.
  7. Hvilke egenskaper har vi konsentrert oss om å frambringe i tradisjonell avl av storfe og laks?
  8. Ved produksjon av fruktjuice blir det brukt amylase og pektinase. Hvorfor?

Arbeidsoppgave 1

Søk på nett, og finn ulike definisjoner av bioteknologi. Velg ut den du synes er best, eller lag en ny definisjon på grunnlag av dem du har funnet.

Arbeidsoppgave 2

Hva er restriksjonsenzymer, og hva er spesielt med disse enzymene? Nevn minst tre forskjellige. Hvor finnes restriksjonsenzymene naturlig, og hvilken oppgave har de der?

Arbeidsoppgave 3

Hva er PCR, og hvordan fungerer metoden? Hva kan den brukes til?

Arbeidsoppgave 4

Elektroforese er en metode som kan brukes til å skille DNA-fragmenter av ulik lengde. Forklar hvordan denne metoden fungerer.

Sist oppdatert 11.02.2019
Tekst: Snøball film AS (CC BY-SA)

Læringsressurser

Grunnleggende om celler og arvestoff

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter