Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Sammendrag – Stoffskiftet

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Skjematisk figur av forbrenning i et mitokondrium. Illustarsjon.
Celleånding i mitokondrium
  • Stoffskiftet er et samlebegrep for en rekke prosesser som skjer inne i kroppens celler. Disse prosessene omfatter nedbryting og oppbygning av stoffer samt frigjøring av energi.

  • Enzymer er proteiner som katalyserer kjemiske reaksjoner.

  • Leveren regulerer innhold av næringsstoffer i blodet og har flere andre oppgaver.

  • Hormonene insulin og glukagon regulerer innholdet av glukose i blodet.

  • ATP er et lite molekyl som lagrer energien som cellen bruker til sine prosesser.

  • Aerob celleånding er nedbryting av glukose med oksygen.
    Anaerob celleånding er nedbryting av glukose uten oksygen.

Sist oppdatert 20.12.2018
Tekst: Øyvind Bønes (CC BY-SA)
Rettighetshaver: NKI Forlaget

Læringsressurser

Stoffskiftet gir energi og byggesteiner