Hopp til innhold

UTGÅTT - Matematikk 1T-Y (LK06)

  Dette faget følger en utgått læreplan.

  Tall og algebra

  Tall er grunnlaget for all matematikk.

  Læringsressurser

  Tall og algebra

  Oppgaver og aktiviteter

  Likninger

  En likning består av et likhetstegn med tall eller bokstavuttrykk på hver side.

  Læringsressurser

  Likninger

  Fagstoff

  Oppgaver og aktiviteter