Hopp til innhold

Øvelse

Hva kan du om prosentpoeng?

LK20LK06
Sist oppdatert 05.12.2018
Skrevet av Elisabet Romedal

Læringsressurser

Prosent og prosentvis vekst

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter