Hopp til innhold

Fagartikkel

Prosentpoeng

Dersom det tallet vi skal finne prosentvis endring på allerede måles i prosent, må vi passe litt på.

LK20LK06
Grafisk framstilling som viser prosentvis oppslutning i månedene juli, august, september, oktober og november. Illustrasjon.

På en meningsmåling økte et politisk parti sin oppslutning fra 30 prosent i oktober til 33 prosent i november.

Dette betyr ikke at oppslutningen om partiet har økt med 3 prosent, selv om
33 %-30 %=3 prosent!

Hvis for eksempel antall elever i en skoleklasse økes på den samme måten, fra 30 elever til 33 elever, så er jo ikke økningen på 3 prosent.

Da er økningen på 10 prosent.

1 prosent, eller 1 hundredel, av 30 elever er 0,3 elever, og 10 prosent er da lik 0,3 elever ·10 = 3 elever.

Vi kan også regne slik: Økningen i forhold til den opprinnelige verdien er lik 330=0,1=10100=10 prosent.

Det samme må gjelde for den økte prosentvise oppslutningen for det politiske partiet.

Vi sier at partiet har gått fram 3 prosentpoeng på meningsmålingen, fra 30 prosentpoeng til 33 prosentpoeng.

Økningen i forhold til opprinnelig verdi er da lik

3 prosentpoeng30 prosentpoeng=0,1=10 prosent

Sist oppdatert 06.09.2018
Skrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen

Læringsressurser

Prosent og prosentvis vekst