Hopp til innhold

UTGÅTT - Matematikk 1T-Y (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Tall og algebra

Tall er grunnlaget for all matematikk.

Læringsressurser

Tall og algebra

Algebraiske uttrykk

Regnereglene vi bruker når vi regner med bokstaver, er akkurat de samme som gjelder for regning med tall.

Læringsressurser

Algebraiske uttrykk