Hopp til innhold

Oppgave

Kvadratrøtter

Oppgavene nedenfor skal løses uten bruk av hjelpemidler.

1.2.14 Bruk regneregler for kvadratrøtter til å vise at

a) 8=22

Vis fasit

8=4·2=4·2=22

b) 182=3

Vis fasit

182=9·22=9·22=322=3

c) 18a2=3a2

Vis fasit

18a2=9·2·a2=3a2

d) 8·2=4

Vis fasit

8·2=16=4

1.2.15 Regn ut

a) 2·8

Vis fasit

=2·8=16=4

b) 3·12

Vis fasit

=3·12=36=6

c) 322

Vis fasit

322=16=4

1.2.16 Skriv uten kvadratrot i nevner

a) 93

Vis fasit

=9·33·3=3·333=331=33

b) 62

Vis fasit

=6·22·2=2·3·22=32

c) aa

Vis fasit

=a·aa·a=aaa=a

d) x2x

Vis fasit

=x·x2x·x=x·x2·x=x2=12x

1.2.17 Skriv enklest mulig

a) 18

Vis fasit

=9·2=9·2=32

b) 12+3

Vis fasit

=4·3+3=4·3+3=23+3=33

c) 98-72

Vis fasit

=49·2-36·2=49·2-36·2=7·2-62=2

d) 75-53

Vis fasit

=25·3-53=25·3-53=53-53=0

1.2.18 Regn ut

a) 322

Vis fasit

=16=4

b) 546

Vis fasit

=546=9=3

c) 8·2

Vis fasit

=16=4

d) 18-2

Vis fasit

=9·2-2=32-2=22

Sist faglig oppdatert 28.02.2020
Skrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen

Læringsressurser

Potenser

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter