Hopp til innhold

Fagartikkel

Merking av kjøtt

Noen ganger har vi behov for å vite hva matvaren vi ønsker å kjøpe, inneholder, hvem som har produsert den, eller hvor den kommer fra, for å nevne noe. Her får du en kort innføring i hva de forskjellige merkene på kjøtt betyr.

LK20
Forklaringer av hva merkingen på pølsepakken betyr. Foto.

På emballerte produkter skal merkingen være lett leselig. I Norge skal merkingen være skrevet på norsk eller et språk som ligner på norsk.

Holdbarhet

"Siste forbruksdag" står på produkter som ikke kan selges etter denne dato. Dette er fersk mat som kan bli bedervet etter angitt forbruksdato.

Merkelapp for merking av kjøtt. Her er det merket med "siste forbruksdag". Foto.

Ferskt kjøtt skal merkes med blant annet "nettovekt" og "siste forbruksdag".

"Best før" står på produkter som fortsatt kan selges etter angitt dato, men i dette tilfellet er det utsalgsstedet som har ansvar for kvaliteten. Den samme regelen gjelder for merkingen nedenfor.

"Best før utgangen av" kan bare brukes for matvarer som har lengre holdbarhet enn 18 måneder. I enkelte særforskrifter er det krav om at produksjonsdatoen skal oppgis i tillegg til holdbarhetsdato.

Vekt

Vekten er angitt som nettovekt, altså vekt uten emballasje. Ferdigpakninger skal inneholde minst den mengden som angis. Dette gjelder også kjøttvarer og pålegg som veies, pakkes og merkes i butikken og legges ut til selvbetjening.

Vareslag og innhold

Norske slakterier og kjøttprodusenter merker produktene sine med egne etiketter der det framgår hva produktene inneholder av råvarer og eventuelle tilsetningsstoffer. For dypfryste matvarer bør tinetid og opplysninger om anvendelse og tilberedning angis.

Offentlig merking / EFTA-merke

LOT- og EFTA-merking. Foto.

LOT-merking

Dette ovale stempelmerket (på slakt, kjøttstykke eller pakke) forteller at varen er produsert og godkjent i tråd med norske hygieneforskrifter, hos en bedrift som er autorisert og under offentlig tilsyn. I tillegg viser det bedriftens autorisasjonsnummer og i hvilket land denne ligger. Stempelet sier ingenting om hvor kjøttet stammer fra, bare hvor det er videreforedlet. Alt kjøtt som omsettes som slakt, innpakket i engros- eller forbrukerpakninger skal ha et slikt offentlig stempel.

LOT-merking

Strekkode. Foto.

EAN-strekkoden består som oftest av 12–13 tall. Disse tallene kan sammenlignes med et personnummer.

LOT-merking er en kode, et nummer eller et symbol eller liknende som gjør det mulig å spore varen tilbake til et bestemt produksjons- eller vareparti. Koden kan brukes i forbindelse med feil eller reklamasjoner og på den måten bidra til at kilden til problemet raskt blir funnet.

EAN-strekkode

Denne koden gir ikke deg som forbruker direkte informasjon, men den gir butikkene informasjon om produsent, vareparti med mer. Slik kan varen spores tilbake gjennom hele verdikjeden.

Nyt Norge

Dette merket er en garanti for at produktene er produsert av norske råvarer, at bonden har fulgt norske regler og kan dokumentere det, og at maten er produsert og pakket i Norge.

Økologisk

Logoene til Nyt Norge og nøkkelhullsmerket fra en etikett. Foto.

Nyt Norge og nøkkelhullsmerket

Kjøtt som er økologisk produsert, er merket med Debios spesielle Ø-merke. Ø-merket er en garanti for at dyr som benyttes i produksjonen, ikke har fått annet enn naturlig fôr, og at det ikke brukes kjemiske sprøytemidler eller kunstgjødsel på gården.

Garantert mørt

Dette er produsentens egen garanti for at kjøttet er mørt. Det finnes andre tilsvarende garantier som knekkgaranti, smaksgaranti og så videre, og disse er garantier for noe produsentene selv ønsker å stå for.

Sist oppdatert 27.04.2020
Skrevet av Opplysningskontoret for egg og kjøtt

Læringsressurser

Emballering og merking