Hopp til innhold

Medieuttrykk 3 og mediesamfunnet 3 (Utgått)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Medieproduksjon

Medieproduksjon handler om planlegging, opptak, utforming, lagring og distribusjon av medieuttrykk i ulike formater ved hjelp av produksjonsutstyr og programvare.

HMS, utstyr og prosesser

Den tradisjonelle måten å se på produksjonen av et medieuttrykk på, er lineær. Men medieuttrykk kan også være resultat av en rekke iterasjoner, altså gjentatte produksjonsrunder. Sluttkvaliteten kommer an på både kompetansen til og samarbeidet mellom yrkespersonene og planleggingen av produksjonen.

Læringsressurser

HMS, utstyr og prosesser