Hopp til innhold

Egenvurdering

Infografikk – vurderingsskjema

Bruk dette skjemaet som hjelp når du vurderer i hvilken grad du har nådd læringsmålene for arbeidsoppdraget Infografikk om mediebruk.

Røde kryss og grønne huker. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Fremragende

Kompetent

På vei

forstår hva tabellen viser, og kan videreformidle det sentrale innholdet i tabellen til andre på en lettfattelig måte

forstår hva tabellen viser, og kan videreformidle innholdet til andre

forstår bare delvis hva tabellen viser, og har vanskelig for å formidle dette til andre

forstår hva et presist budskap er

forstår hva et budskap er

har noe å formidle, men budskapet er uklart

har brukt farger og symboler på en gjennomtenkt måte i visualiseringen, kan argumentere for hvorfor nettopp disse symbolene og fargene er brukt

har brukt farger og symboler til å visualisere et budskap, men er usikker på hvorfor nettopp disse symbolene og fargene er brukt

har valgt symboler og farger litt tilfeldig

CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 07.03.2017

Læringsressurser

Tverrfaglige arbeidsoppdrag nivå 1

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs