Hopp til innhold
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til og kunne anvende grunnleggende begreper innen fargelæren
  • kjenne til enkel fargesymbolikk
  • kjenne til enkle prinsipper for fargekontrast og hvordan de påvirker opplevelsen av fargene
  • kunne gjøre bevisste fargevalg i egen produksjon