Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Prøv deg som journalist

Det har skjedd en ulykke på hovedveien. En scooter og en bil har kollidert i et veikryss. Det er du som skal raportere for lokalavisa om det som har hendt.

En motorsyklist ligger på asfalten. Et vitne og en politimann snakker med en journalist. Illustrasjon.

Gå til ulykkesstedet: Reporter på jobb

Klikk på de ulike personene for å høre deres versjon. Gjør notater på blokken og skriv dem ut. Notatene skal du siden bruke for å lage to ulike tekster.

Oppgave 1: Lag en nyhetssak

Finn ut hva som har skjedd, og lag en nyhetssak om hendelsen.

Husk på hva som er viktig å få fram i en nyhet (hva, hvem, hvor, når, osv.). En nyhetssak skal ikke være for lang, folk skal raskt kunne sette seg inn i det viktigste som har skjedd.

Oppgave 2: Lag en reportasje

Det har den siste tiden skjedd mange ulykker på den strekningen hvor ulykken skjedde. Lag en reportasje som gjør leserne oppmerksom på problemet.

Reportasjen er lengre enn nyheten. I reportasjen bør du trekke inn andre typer stoff, og kilder som setter den aktuelle hendelsen inn i en større sammenheng. Hent for eksempel inn informasjon fra Trygg Trafikk, Vegvesenet og statistikk fra Statistisk sentralbyrå.

Du kan også intervjue en eller flere som var til stede, eller andre som har meninger om dette (politikere, representanter for Trygg Trafikk, eieren av bensinstasjonen, veisjefen eller andre brukere av veien).

Ta med ett eller flere bilder. Lag også en faktaboks som kort forteller hva som har skjedd.

Sist faglig oppdatert 09.04.2018
Skrevet av Senter for nye medier, Høgskolen i Bergen

Læringsressurser

Journalistikk

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell