Hopp til innhold

Oppgave

Reflekter over utviklingen i nyhetsbransjen

Skriv en refleksjonstekst

Se YouTube-videoen om hvordan sosiale medier har endret journalistikken. Denne engelskspråklige filmen er laget av The Atlantic, et stort amerikansk nyhetsmagasin. Bruk en ordbok eller Google Oversetter til å oversette ord du ikke er helt sikker på hva betyr.

Skriv deretter en kort refleksjonstekst basert på det du har lært om journalistikk og endringer i nyhetsbransjen. I teksten belyser du disse spørsmålene:

  1. Hvilke redaksjonelle yrker har endret seg de siste tiårene? Gi eksempler.
  2. I filmen refereres det til gamle og nye medier. Hva betyr disse begrepene?
  3. Redaksjonsmedlemmene som blir intervjuet, mener Facebook er særlig viktig som nyhetsformidler. Hvorfor tror du at de mener det?
  4. Filmen slutter med spørsmålet «Hvem kan du stole på?» Er dette et mer aktuelt spørsmål nå når sosiale medier er en viktig kanal for nyhetsformidling?
  5. Finnes det flere sosiale medier som formidler nyheter, enn Facebook og Twitter? Hva kjennetegner i så fall disse?
  6. Hvordan tror du nyhetsformidling kommer til å skje i framtiden?
  7. Hvorfor tror du det er viktig for unge å få tilgang til nyheter i framtiden?

Egenvurdering

Før du eventuelt leverer teksten din til en lærer for vurdering, bør du ta en kritisk gjennomgang av den:

  • Har du beskrevet endringer i ulike deler av nyhetsbransjen, eller er eksemplene dine kun hentet fra et bestemt område?
  • Har du begrunnet synspunktene dine på hvordan framtiden vil bli ?
  • I hvilken grad har du skrevet en sammenhengende tekst som svarer på spørsmålene?
Sist oppdatert 14.05.2018
Skrevet av Ragnhild Risholt Kleppe

Læringsressurser

Journalistikk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?