Hopp til innhold

Oppgave

Nyhetsbransjen i endring

Den teknologiske utviklingen har endret publikums nyhetsvaner. Mens det for et par tiår siden var vanlig å abonnere på minst en, kanskje flere, aviser, stuper nå opplagstallene og med det også inntektene for nyhetsredaksjonene.

Mann leser avis på ipad på trikken. Foto.

Avisdøden har vært spådd nært forestående i flere år, og nyhetsredaksjonene er på desperat jakt etter inntektskilder. Noen har satt opp en såkalt betalingsmur slik at man må betale for nyheter på nett, andre har forsøkt å vri seg mer over på annonsemarkedet.

Hva som kommer til å skje med nyhetsbransjen i årene framover, er uvisst. Men at det er viktig for demokratiet med en fri og uavhengig nyhetsbransje som opplyser om hva som skjer i verden, er det liten tvil om.

Tør du satse på journalistyrket?

I mediekommentaren Klart du bør bli journalist har Sven Egil Omdal skrevet om framtida for journalistyrket.

  • Hvorfor er artikkelforfatteren skeptisk til stillingen Gøteborgs-Posten har utlyst?
  • Hvordan tror Omdal det kan være lurt å innrette seg hvis man ønsker å bli journalist?
  • Skriv ned tre argumenter for at det kan være lurt å satse på en karriere som journalist, og tre argumenter som taler mot et slikt yrkesvalg.
  • Diskuter problemstillingen i klassen.
Sist oppdatert 07.03.2017
Skrevet av Ragnhild Risholt Kleppe

Læringsressurser

Journalistikk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?