Hopp til innhold

Film og filmklipp

Å jobbe som nyhetsredaktør og vaktsjef

Ansvarlig redaktør har ansvar for alle nyheter som kommer på trykk eller på lufta. Når redaktøren er borte, delegeres dette ansvaret til vaktsjefen.

I denne videoen møter du nyhetsredaktør Dag Hellesund i Bergensavisen.

Redaktørens oppgave

Vanligvis ledes nyhetsredaksjonen av en redaktør. Nyhetsredaksjonen består av journalister, vaktsjef, fotografer og de som redigerer nyhetssaker på desken. Redaktøren avgjør hvilke saker det skal jobbes med, og hvordan nyhetsmediet skal framstå.

Store redaksjoner har gjerne en ledergruppe som består av flere redaktører med ulike ansvarsområder, som for eksempel kulturredaktør, politisk redaktør og nyhetsredaktør. Denne gruppen ledes igjen av en ansvarlig redaktør. Det er redaktøren eller en i ledergruppen som skriver lederen i en avis. Lederen viser redaksjonens syn på en sak.

Redaktørplakaten, som er laget av Norsk redaktørforening, inneholder en beskrivelse av redaktørens plikter og rettigheter. Redaktørplakaten slår fast at den ansvarshavende redaktøren har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold.

Redaktørers ansvar kan oppsummeres slik:

  • prioritere saker
  • følge redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten
  • skrive ledere
  • bestemme redaksjonens fokus over tid
  • veilede journalistene

Vaktsjefens oppgave

Vaktsjefen er den som har ansvaret i redaksjonen dersom redaktøren er borte. Denne personen jobber tett med redaktørene om å bestemme hvilke saker redaksjonen skal jobbe med, for eksempel på kvelds- eller helgeskift. Det er ikke uvanlig at en erfaren journalist er vaktsjef.

Leif Kjartan Bjørsvik forteller om jobben som «vaktsjef radio» hos NRK Hordaland.

Sist oppdatert 07.03.2017
Skrevet av Ragnhild Risholt Kleppe

Læringsressurser

Journalistikk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?