Hopp til innhold

Fagartikkel

Yrker i nyhetsbransjen

Nyhetsbransjen er kun en liten del av mediebransjen, men selv i denne nisjen er det mange yrkesgrupper. Teknologisk utvikling og nye modeller for å skaffe lesere og seere har skapt behov for mange ulike kompetanser.

Redaktør Torry Pedersn holder opp en mobil med VGs nettsider i VGs fjernsynsstudio. Fotografi.

Da VG feiret sitt 70 års-jubileum i 2015, var ikke Torry Pedersen lenger redaktør kun for en papiravis, men også for en nettavis og en nyhetskanal på TV. En slik form for nyhetsformidling er avhengig av samarbeid mellom mange ulike yrkesgrupper.

Nyhetsbransjen produserer uavhengige nyheter

I dette læremiddelet har vi avgrenset begrepet nyhetsbransjen til å gjelde dem som produserer nyheter som en del av en uavhengig redaksjon. En slik nyhetsredaksjonen er altså ikke kjøpt av annonsører eller andre som ønsker seg en spesiell vinkling. Typisk har de forpliktet seg på Vær varsom-plakaten.

Det finnes likevel et grenseland utenfor de etablere mediehusene, hvor skillet mellom reklame og nyhetsformidling er mer diffust. Det kan for eksempel gjelde gratisaviser og blogger.

Bransjen endrer seg

En tradisjonell inndeling av bransjen har vært nyhetsproduksjon for avis, radio og fjernsyn. Men de siste par tiårene har dette endret seg. Teknologisk utvikling og kreativ tenkning rundt nye modeller for hvordan nyhetsbransjen kan tjene penger, gjør at bransjen består av mange flere yrkesgrupper enn det mange tror. Flere av framtidens medieyrker er trolig ukjente for oss i dag.

Redaksjonelle yrker, teknikere og designere

De vanligste redaksjonelle yrkene innen nyhetsproduksjon er nyhetsjournalist, redaktør, vaktsjef og redigerer. Alle disse hører til under det vi kaller redaksjonelle yrker.

Men mange andre yrkesgrupper må også bidra for at nyhetene kan komme på trykk, på skjermen eller på lufta. Det dreier seg om alt fra filmfotografer, TV-produsenter og lydteknikere til grafikere, webdesignere, animatører og spillutviklere.

Sist oppdatert 07.03.2017
Skrevet av Ragnhild Risholt Kleppe

Læringsressurser

Journalistikk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?