Hopp til innhold

Fagartikkel

Oversikt over journalistiske sjangre

Det finnes mange ulike subjektive og objektive sjangre, og det er ikke uvanlig at ulike betegnelser brukes om samme sjanger. I tillegg er sjangrene i stadig endring.

Mann leser avis på ipad på trikken. Foto.

Noen objektive sjangre låner elementer fra subjektive sjangre. Disse kalles hybridsjangre. Eksempler på slike hybrider er feature-, magasin- og portrettsjangre. Disse er bygd opp som objektive sjangre, men journalisten er mer synlig til stede, i og med at han bruker mange sanser og litterære virkemidler for å lage saken.

Hovedkategorier

Sjangre

Kjennetegn

Subjektive sjangre

Leder

 • skrives ofte av en av redaktørene
 • er redaksjonens syn på en sak
 • står ofte på side 2 eller på egen meningsside

Anmeldelse

 • en av journalistenes mening om en ny film, bok, konsert e.l.
 • skal være en bruksanvisning slik at målgruppen vet om produktet er noe for dem

Leserinnlegg og kommentarfelt

 • lar den enkelte mottaker komme med sitt syn på en sak
 • leserinnlegg i avis, kommentarfelt på nett

Kommentar og kronikk

 • kan skrives av en i redaksjonen, men gjerne også av en fagperson utenfor redaksjonen
 • skal gi dybdekunnskap om et tema

Objektive sjangre

Nyhetsartikkel

 • kort, konsis, svarer på grunnleggende spørsmål
 • det viktigste først
 • lar kildene komme til orde

Nyhetsreportasje

 • går gjerne mer i dybden enn en nyhetsartikkel
 • bruker flere kilder
 • har fokus på bakgrunn og årsak
 • journalisten er til stede

Intervju

 • enkelt oppsett med spørsmål og svar
 • brukes gjerne som en del av en nyhetsreportasje eller artikkel

Notis

 • kort nyhetsmelding som gir grunnleggende informasjon om en aktuell hendelse
 • gjerne bare 10–15 setninger

Hybridsjangre

Feature

 • hører til i objektiv-kategorien, men journalisten bruker alle sanser og litterære virkemidler
 • går i dybden, gir leseren en større forståelse av et tema

Portrettintervju

 • hører til i objektiv-kategorien, men journalisten bruker alle sanser og litterære virkemidler
 • gir leseren dybdekunnskap om en aktuell person i nyhetsbildet
Sist faglig oppdatert 04.02.2019
Skrevet av Ragnhild Risholt Kleppe

Læringsressurser

Journalistikk

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell