Hopp til innhold

Fagartikkel

Subjektive og objektive sjangre

Det finnes mange journalistiske sjangre. Det viktigste skillet går mellom subjektiv og objektiv journalistikk.

Journalist som skriver på data. Fotografi.

Journalist Birgitte Klækken på jobb i avisa Fædrelandsvennen

Det finnes mange ulike journalistiske sjangre, og det utvikles stadig nye. Benevnelsene på sjangrene flyter ofte over i hverandre, avhengig av hvem som bruker dem, og om de lager saker for nett, avis, radio eller fjernsyn. Begrepet reportasje er eksempel på det. Mens noen mener det betyr akkurat det samme som sak eller innslag, kan andre mene at en reportasje skal ha en bestemt oppbygging og vinkling.

Selv om begrepene innen journalistiske sjangre kan flyte over i hverandre, er det en rekke vanlige hovedsjangre vi må kjenne til. Vi begynner med det enkleste: skillet mellom subjektive og objektive sjangre.

Subjektive sjangre

I subjektive sjangre kommer journalistens egen mening til syne. Eksempler på subjektive sjangre er filmanmeldelser, konsertanmeldelser, kommentarer og ledere. Disse sjangrene kalles gjerne argumentative. Det er fordi personen som lager saken, kommer med sitt synspunkt på en sak og argumenterer for det.

Et annet begrep man bruker på subjektive sjangre, er meningsbærende journalistikk. Det er fordi journalistens meninger kommer til orde. Men det er ikke bare redaksjonens medlemmer som slipper til med subjektive sjangre. Det er vanlig at både fagpersoner og folk flest slipper til med kommentarer eller meningsytringer.

Subjektive sjangre har en annen visuell framstilling enn objektive sjangre. I disse sjangrene er det fokus på den som har laget saken. Bildet og byline får ofte stor plass for å vise at innholdet er knyttet til en bestemt person. I radio og fjernsyn får slike sjangre ofte en egen vignett slik at det skal bli tydelig for mottakerne at meningene som kommer fram, er subjektive.

Objektive sjangre

Det er vanlig å bruke begrepet objektiv journalistikk om journalistikk som:

  • har fokus på kildenes meninger
  • lar flere parter komme til orde
  • dokumenterer påstander
  • ikke gir uttrykk for avsenderens egne meninger

Eksempler på objektive sjangre er nyhetsmeldinger og notiser.

De fleste saker som publiseres av nyhets- og aktualitetsredaksjoner, er preget av objektiv journalistikk. Men det er viktig å huske på at selv om journalistene forsøker å være objektive, så er det vanskelig å få det til. Enhver journalist vil være preget av sitt eget ståsted. Både valg av kilder, vinkling og oppbygging av saken kan føre til at resultatet ikke blir helt objektivt. Likevel er alle nyhetsredaksjoner enige om at det er viktig å skille mellom subjektive og objektive sjangre.

Hvorfor er det så viktig? Svaret er at dersom redaksjonens seere, lesere og lyttere skal ha tillit til at nyhetene som blir presentert, er sanne, så er det viktig at de lett kan skille mellom det som skal være fakta, og det som er noens mening. Har ikke publikum tillit til redaksjonen, så er heller ikke produktet deres salgbart.

Sist oppdatert 06.03.2017
Skrevet av Ragnhild Risholt Kleppe

Læringsressurser

Journalistikk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?