Hopp til innhold

Fagartikkel

Kronikken og kommentaren

I kronikker og kommentarer er forfatterens egne tanker og meninger mer synlig enn i en vanlig avisartikkel. Skribenten kan bruke virkemidler som ironi, overdrivelser og språklige bilder.

LK06
Sven Egil Omdal med gullpennen

I 2009 ble Sven Egil Omdal tildelt journalistikkprisen Gullpennen med følgende begrunnelse: ”Han er en uredd kommentator som har klare og til dels nådeløse meninger."

Hva kjennetegner en kronikk?

Avissjangeren kronikk er en resonnerende og opplysende medietekst. Den er ofte skrevet som en del av eller som et innlegg i en debatt.

Kronikken er en form for artikkel, men den har et dypere og mer faglig innhold. Kronikken gjør rede for en sak på en mer nyansert måte, og den inviterer lesere uten forhåndskunnskap til å forstå budskapet, tenke over en sak og se den fra flere sider.

I den tradisjonelle artikkelen er forfatteren ”usynlig”. Teksten er skrevet i en resonnerende, saklig normalstil. I kronikken, derimot, kan forfatteren bruke virkemidler som ironi, over- og underdrivelse, bilder og overraskende ordvalg.

Kronikken har ofte en fast plass i de store riks- og regionsavisene. En kronikkforfatter kalles en kronikør. Noen aviser har faste eksterne kronikører som skriver på oppdrag eller bestilling. Det kan være en skribent med spesiell fagkunnskap, men det kan også være en journalist som har spesialisert seg på sjangeren.

Hva kjennetegner en kommentar?

En kommentar gir uttrykk for journalistens eller en utenforstående eksperts oppfatninger av en sak, gjerne basert på utfyllende bakgrunnskunnskap. Tidligere var det nærmest tabu at samme person skrev både nyhetsartikler, bakgrunnsartikler og kommentarer. I dag er skillet mellom objektiv og subjektiv journalistikk ikke lenger så tydelig i nyhetsredaksjonene. Derimot er det viktig at den som kommenterer en begivenhet, har tilstrekkelig kunnskap og innsikt.

Lederen har ofte en fast plass i avisen og er en kommentar som gir uttrykk for avisens offisielle syn i bestemte saker. Lederen kan være skrevet av redaktøren eller andre med lederposisjoner i en avis. En avispetit eller et radiokåseri er medietekster med skråblikk på virkeligheten, utformet i en personlig, uformell og humoristisk stil, men gjerne med en alvorlig undertone.

Sist oppdatert 03.01.2018
Skrevet av Oddvar Engan

Læringsressurser

Mediesjangere

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale