Hopp til innhold

Oppgave

Undersøk en historisk radioreportasje

Katastrofen i New York 11. september 2001 skulle snart vise seg å være et stort samordnet terrorangrep mot USA. Her rapporterer USA-korrespondent Ole Torp på radio rett etter at fly nummer to har styrtet inn i tvillingtårnene.

LK20LK06

Oppgave 1: Kjennetegn ved en radioreportasje

  • Hvilke kjennetegn er det som gjør at vi kan kalle dette innslaget fra NRK Dagsnytt for en reportasje?
  • Hvordan forholder reporteren seg til nyhetsankeret i studio?
  • Hvordan formidler reporteren det han hører og ser?
  • Hvilke virkemidler brukes til å understreke at dette er en reportasje som går direkte på lufta?

Oppgave 2: Avstand og nærhet

Reporter Ole Torp er ikke selv til stede i New York. Han rapporterer ut fra det han ser på amerikansk fjernsyn.

Sammenlign Torps reportasje med øyenvitneskildringene nedenfor. Hva skjer når samme historie blir formidlet av førstehåndskilder?

Sist oppdatert 08.03.2018
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Mediesjangere

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale