Hopp til innhold

Oppgave

Lag en nyhetsmelding for radio

Skriv en nyhetsmelding for radio basert på en dagsaktuell sak du finner på nett. Meldingen skal bestå av tre setninger. Legg vekt på objektivitet.

LK20LK06
Manus, mikrofon oglydopptaker. Foto.

Øv deg på å lese saken høyt. Spill inn nyhetsmeldingen ved hjelp av en mobiltelefon eller annen lydopptaker, og fremfør for hverandre i klassen.

Lytt gjerne til en utgave av NRK Dagsnytt for å høre hvordan en nyhetsmelding lyder.

Sist oppdatert 22.12.2017
Skrevet av Jone Nikolai Nyborg

Læringsressurser

Mediesjangere

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale