Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • vite hva underholdning er
  • forstå hvilken funksjon underholdning har i samfunnet, og hvordan underholdningskonsepter formes av kommersielle interesser
  • kjenne til og kunne beskrive en del underholdningsformater på fjernsyn