Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • vite forskjellen på objektiv og subjektiv journalistikk, og forstå hvorfor det tradisjonelt har vært viktig å skille mellom slike tekster
  • kjenne til og kunne gjenkjenne bestemte sjangertrekk i redaksjonelle tekster
  • kunne anvende slike sjangetrekk i egne tekster