Hopp til innhold

Oppgave

Parodi og ironi i Melonas

LK06

Oppgave

Se klippet fra humorserien Melonas.

  1. Forklar begrepet ironi.
  2. Forklar begrepet parodi.
  3. Hva eller hvem parodierer de tre skuespillerne i Melonas?
  4. Finn eksempel på ironi. Hvilken funksjon har ironien?
  5. Er dette en situasjonskomedie eller en sketsjkomedie? Begrunn svaret.
  6. Kan dette humorinnslaget tolkes som et innlegg i likestillingsdebatten i Norge? Hva er i tilfelle budskapet?
  7. Tenk deg at de tre skuespillerne hadde vært menn utkledd som kvinner. Hadde du tolket innslaget på samme måte da?
Sist oppdatert 16.11.2018
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Mediesjangere

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale