Hopp til innhold

Oppgave

Øv deg i notatteknikk

En øvelse i notatteknikk basert på en videoforelesning.

LK06

På Studenttorget.no finner du ti tips om notatteknikk: Lær deg å ta gode notater i forelesningen

Analyse av TV-serien The Wire

Oppdrag

  • Se Erlend Laviks e-forelesning om The Wire.
    Skriv ned stikkord underveis.
  • Når forelesningen er slutt, renskriver du forelesningsnotatet.
  • Bytt forelesningsnotat med en annen elev i klassen.
    Føy til viktige momenter du mener klassekameraten din ikke har fått med seg.
  • Til slutt ser dere forelesningen en gang til sammen. Er de notatene dere nå sitter med, fullstendige?
Sist oppdatert 22.12.2017
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Mediesjangere

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale