Hopp til innhold

Oppgave

Vurder etikken i ulike TV-konsepter

I denne oppgaven skal dere foreta en medieetisk vurdering av noen populære TV-konsepter. Hvilke etiske utfordringer må programskaperne ta stilling til underveis i produksjonen? Hvilke konsekvenser kan programmene få for deltakerne og dem som omtales?

Foto av unge, feriekledde menn og kvinner som ser på en TV-skjerm der det vises bilde av en ung mann og en ung kvinne i badetøy på en strand. Logoen til TV Norge er synlig i bildet.

Deltakerne i realityserien Ex on the Beach under høstlanseringen for fjernsynskanalene Discovery, TVNorge og Dplay i 2019.

Gruppearbeid

Del klassen inn i grupper. Hver gruppe gjør en etisk vurdering av to av disse TV-konseptene. Velg konsepter med ulik profil. (Noen kanaler kan kreve innlogging).

Vurderingsgrunnlag

  • Hvilke medieetiske utfordringer kan oppstå i et slikt TV-konsept?

  • Hvordan synes dere produsenten har håndtert disse utfordringene?

  • Hvilke konsekvenser kan det få å delta i et slikt TV-konsept?

  • Hvilke konsekvenser kan det få for dem som omtales, eller for pårørende eller likesinnede?

  • Ville du ha deltatt i et slikt program? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Klassediskusjon

Gruppene presenterer sine vurderinger for resten av klassen.

Diskuter deretter i samlet klasse hvilke etiske krav som bør stilles til TV-konsepter som skal sendes på norsk fjernsyn.

Sist faglig oppdatert 21.12.2021
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Mediesjangere

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale