Hopp til innhold

Oppgave

Roller i realityserier

LK06
Paradise Hotel

Paradise Hotel

Del klassen inn i grupper. Hver gruppe velger tre realityserier som alle har det felles at deltagerne blir stemt ut en etter en.

  • Lag en kort beskrivelse av deltagerne i de tre seriene.
  • Del deretter personene inn i ulike kategorier, ut fra personlighetstrekk og hvilken funksjon de har i serien.
  • Er det bestemte rollemønstre som går igjen i flere serier? Hvis ja, hvorfor er det slik?
  • Hva karakteriserer “vinnerne”?
  • Hva karakteriserer ”taperne”?
Sist oppdatert 16.11.2018
Skrevet av Jostein Saakvitne og Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Mediesjangere

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale