Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Beskriv et maleri av Mona Lisa

Leonardo da Vinci har malt det verdenskjente bildet Mona Lisa. Studer detaljene i bildet og forsøk å sette ord på det du ser.

Mona Lisa. Maleri

Leonardo da Vincis maleri av Mona Lisa.

  1. Beskriv personen midt i bildet: alder, kjønn, klær, positur, kroppsspråk.
  2. Beskriv gjenstanden i forgrunnen.
  3. Beskriv det du ser i bakgrunnen. Her er et mange detaljer, så vær nøye!
  4. Beskriv lyset i bildet: Hvor kommer lyset fra? Hva er opplyst, og hva ligger i skyggen?
  5. Beskriv fargene som er brukt i maleriet.
  6. Sammenlign beskrivelsen din med beskrivelsen til en medelev. Hva er likt? Hva er forskjellig?
  7. Ta utgangspunkt i noe dere har beskrevet forskjellig, og diskuter om dette kan skyldes at dere har tolket det dere ser, på ulik måte.
Sist oppdatert 01.11.2017
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Analyse av medieuttrykk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale