Hopp til innhold

Forelesning og presentasjon

Flagget som symbol i propaganda

LK20LK06
Sist oppdatert 06.08.2018
Skrevet av Jostein Saakvitne
Rettighetshaver: Mediana

Læringsressurser

Analyse av medieuttrykk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriale