Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Analyser et symbolsk bilde

Et symbol er et visuelt tegn som vi har lært oss betydningen av. Symboler formidler ofte en abstrakt mening.

Fotballspillere og Jesus. Kirkemaleri, La Boca. Buenos Aires, Argentina

Kirkemaleri, La Boca, Buenos Aires, Argentina

I hele kirkens historie har kirkerommet vært fullt av bilder: altertavler, veggmalerier, glassmalerier og ikoner. Bildene formidler det religiøse budskapet på en sterk og klar måte inn i sin egen samtid.

Dette bildet er hentet fra en kirke i Argentina, landet som har et lidenskapelig forhold til fotball. Det er neppe vanskelig å kjenne igjen og forstå noen av de visuelle tegnene som er brukt i dette bildet.

I kirkemaleriet er det brukt mange symboler. Før du svarer på spørmålene nedenfor kan det være lurt å studere disse nettsidene:

Oppgave

Jobb to og to med disse spørsmålene:

  1. Hvilken betydning har ankeret i kristen symbolikk?
  2. Hva forbinder du med flagget?
  3. Hvorfor er flagget lenket fast til ankeret?
  4. Hvilke assosiasjoner får du når du ser måten Kristus-figuren er framstilt på?
  5. Hvorfor har Kristus-figuren rød kappe?
  6. Hvilke assosiasjoner får du når du ser måten Kristus-figuren og ankeret er plassert på i bildet?
  7. Mannen til høyre står med løftet hånd. Hva er han et symbol på, og hvorfor holder han hånden på den måten?
  8. Guttene på bildet har ulik farge på draktene. Hva er disse draktene symbol for?
  9. Hva forteller bakgrunnen i bildet?
  10. Hva forteller dette bildet om forholdet mellom fotball og religion i Argentina?
Sist oppdatert 15.05.2018
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Analyse av medieuttrykk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale