Hopp til innhold

Medieuttrykk 3 og mediesamfunnet 3 (LK06)

Kommunikasjon og medieuttrykk

Mennesker med ulik gruppetilhørighet og interesser velger og tolker medieuttrykk ulikt. God kommunikasjon handler om å forstå kulturfellesskapet og å kunne utforme et budskap slik at det blir oppfattet av mottakeren. Analyse av medieuttrykk gir dybdekompetanse i hvordan mediebudskap blir formidlet.

Analyse av medieuttrykk

Når vi analyserer et medieuttrykk, plukker vi det fra hverandre for å se hva det er laget av, og hvordan det er “skrudd sammen”. I tillegg ønsker vi å avsløre uttrykkets hemmeligheter – hva det bærer med seg av kunnskap, verdier og påvirkningskraft.

Læringsressurser

Analyse av medieuttrykk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriale