Hopp til innhold

Medieuttrykk 3 og mediesamfunnet 3 (LK06)

Tverrfaglige medieoppdrag

Målet med de tverrfaglige arbeidsoppdragene er at du skal kunne skaffe deg kunnskap og ferdigheter gjennom praktisk arbeid med kompetansemål som er hentet fra både programfaget medieuttrykk og programfaget mediesamfunnet.