Hopp til innhold

Fagartikkel

Kald-varm-kontrast

Noen farger oppleves varme, og andre kalde. Opplevelsen av enkelte farger som varm eller kald er avhengig av hvilke farger de står ved siden av.
Kald-varm-kontrast får vi ved å sette kalde og varme farger mot hverandre. Denne kontrasten kan
skape intensitet og dybdevirkning.

Figurer med fargeelementer som bryter med de øvrige. Illustrasjon.

Kalde og varme farger

Farger med rødt og gult oppfattes gjerne som varme, for eksempel oransje og fiolett med en del rødt i. Farger som inneholder grønt og blått, oppfattes ofte som kalde, for eksempel blågrønn og fiolett med en del blått i.

Opplevelsen av enkelte farger som varm eller kald kan være avhengig av hvilke farger de står ved siden av. For eksempel kan rød-fiolett oppleves varm ved siden av blågrønn, men kald ved siden av oransje.

Figurer med rød-fiolett på grønnblå og oransje bakgrunn. Illustrasjon.

Rød-fiolett oppleves ulikt på kald og varm bakgrunn.

Kald–varm-kontrast

Kald–varm-kontrast får vi ved å sette kalde og varme farger mot hverandre. Hovedvekt av varme farger gjør at et uttrykk virker varmt, og hovedvekt av kalde farger gjør at et uttrykk virker kaldt.

Figurer med blå og oransje felt. Illustrasjon.

Oransje er en varm farge, mens blå er en kald farge. I dette designet står de i kontrast til hverandre.

Ittens fargesirkel delt i varme og kalde farger. Illustrasjon.

Ittens fargesirkel delt i varme og kalde farger

Vi deler gjerne fargesirkelen med kalde farger i venstre og varme farger i høyre halvdel. Jo lengre avstand det er mellom en varm og en kald farge i fargesirkelen, desto større blir kontrasten. Rødoransje og blågrønn er den største kald-varm-kontrasten.

Kald-varm kontrast kan skape dybdevirkning

Gjenstander som er langt borte fra oss, virker kaldere enn de som er nær oss. Dette kommer av luftlaget som er mellom oss og gjenstandene. Varme farger kan vi oppleve nære, som om de kommer mot oss. Mens kalde farger trekker seg vekk og kan få ting til å virke lengre unna. Dette kan vi bruke til å skape dybdevirkning.

Kald-varm-kontrast kan skape intensitet

Kald-varm-kontraster kan også gi mer intensitet til et uttrykk. Sterke, varme farger kan vi bruke til å framheve viktige elementer.

Fargerik veske i varm, rødoransje farge mot en kald, blå bakgrunn. Foto.

Rødoransje og blågrønn er den største kald-varm-kontrasten.

Sist faglig oppdatert 10.07.2019
Skrevet av Kari Roksvaag Rønning og Inger Gilje Sporaland

Læringsressurser

Grafisk design

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter