Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Analyser og sammenlign norske NS-plakater

1. Beskriv hver av de tre plakatene med hensyn til:

  • denotasjoner
  • bruk av symboler
  • konnotasjoner
  • budskap

2. Hvilke fellestrekk har de tre plakatene?

3. Hvilken hensikt tror du avsenderne av disse plakatene hadde?

4. Hvilken virkning tror du slike plakater ville ha hatt på norske ungdommer i dag?

Sist oppdatert 09.05.2018
Skrevet av Jostein Saakvitne
Rettighetshaver: Senter for nye medier, Høgskolen i Bergen

Læringsressurser

Mediehistorie

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale