Hopp til innhold

Oppgave

Reklamehistorie fra 1850 til vår tid

Reklamehistoria viser oss at reklamen i aviser og ukeblad har endret seg vesentlig fra 1850 og fram til i dag. I denne oppgava skal dere gjøre rede for hva disse endringene går ut på, og tenke dere hvordan en annonse for en bestemt vare vil komme til å se ut i framtida.

Reklame for Lipton te fra 1976. En familie sitter rundt et bord og drikker te. Foto.

Oppgave 1

  1. Gjør rede for de viktigste endringene i innhold og utforming av norsk reklame fra 1850 og frem til i dag.
  2. Hvordan gjenspeiler de forskjellene du finner endringer i samfunnet i denne tidsperioden?
  3. Hva forteller det om medieutviklingen og endringer i folks mediebruk de siste hundre åra?

Oppgave 2

Drøft følgende påstand i klassen eller i mindre grupper:

  • Reklamen 2000-tallet har større påvirkningskraft en reklamen på 1800- og 1900-tallet.

Oppgave 3

Velg en eldre reklame der produktet står i fokus og en nyere reklame som fokuserer på produktet i bruk eller opplevelser knyttet til produktet.

Beskriv hvordan de to produktene er utformet.

  • Hva er likt?
  • Hva er forskjellig?

Oppgave 4

Jobb sammen to og to. Velg en vare og beskriv hvordan en reklame for denne varen vil se ut når dere er 50 år gamle.

Sist faglig oppdatert 20.04.2018
Skrevet av Albertine Aaberge

Læringsressurser

Mediehistorie

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell