Hopp til innhold

Medieuttrykk 3 og mediesamfunnet 3 (Utgått)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Mediene i samfunnet

Ytringsfrihet og mediemangfold er en forutsetning dersom vi i et demokrati skal være i stand til å gjøre oss opp egne meninger. Bare tenk deg hvordan det hadde vært å skulle velge representanter til Stortinget uten noen som helst informasjon om hva kandidatene mente om ulike saker.

Læringsressurser

Mediene i samfunnet

Medieuttrykk i samfunnet

Medieuttrykk har ulike funksjoner i samfunnet. De kan opplyse, vri sannheter, få folk til å mene og handle. Medieuttrykk kan bevege publikum enkeltvis, men i store mengder kan de også føre til at regelsystemer i et samfunn endres.

Læringsressurser

Medieuttrykk i samfunnet