Hopp til innhold

Oppgave

Medieøkonomi og journalistikk

Medieøkonomien styrer hva vi som brukere får tilgang til i avisa eller på TV-skjermen.

LK06

Sjefredaktør Trine Eilertsen om eierskap i mediene.

Oppgave 1

  1. Hvorfor har vi en kombinasjon av statlige og private medieeiere i Norge?
  2. Hva mener sjefredaktør Trine Eilertsen kjennetegner en god eier?

Oppgave 2

Rettigheter til sportssendinger på fjernsyn (Dagsrevyen, NRK)

Se nyhetsinnslaget i Dagsrevyen.

  1. Hvilken problemstilling tar dette nyhetsinnslaget opp?
  2. Hva mener Norges fotballforbund om saken?
  3. Hva mener tidligere kulturminister Anniken Huitfeldt fra Arbeiderpartiet om saken?
  4. Hva mener Konkurransetilsynet om saken?
  5. Hvordan har utviklingen vært etter at dette Dagsrevy-innslaget ble laget?
  6. Hva mener du selv om denne saken? Gi en mediefaglig begrunnelse for standpunktet ditt.
Sist oppdatert 01.03.2018
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Makt og medier

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs