Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Etter å ha gjennomgått læringsstien skal du

  • kjenne til sentrale begreper for mediemakt
  • kunne analysere nyhetssendinger ut fra et mediemaktperspektiv
  • forstå hvordan redaksjonelle medier er en maktfaktor i samfunnet
  • forstå hvordan kilder og mediebrukere kan utøve mediemakt