Hopp til innhold

Oppgave

Analyser nyhetsbildet

I denne oppgaven skal du analysere nyhetsbildet i Norge en bestemt dag, slik dette kommer til uttrykk i fem ulike nettaviser og i nyhetssendingene på NRK og TV 2.

LK06
kvinne leser avis

Jobb gjerne to og to sammen. Velg et tema og en problemstilling som dere vil belyse.

Tema dere kan velge mellom:

  • Hvordan saker som gjelder kvinner, blir presentert i nyhetsbildet.
  • Hvordan saker som gjelder ungdom, blir presentert i nyhetsbildet.
  • Hvordan et bestemt land eller en verdensdel blir presentert i nyhetsbildet.
  • Hvordan en spesiell nyhet blir presentert i ulike medier.
Sist oppdatert 04.06.2018
Skrevet av Jan-Arve Overland

Læringsressurser

Makt og medier

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs