Hopp til innhold

UTGÅTT - Medieuttrykk 3 og mediesamfunnet 3 (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Mediene i samfunnet

Ytringsfrihet og mediemangfold er en forutsetning dersom vi i et demokrati skal være i stand til å gjøre oss opp egne meninger. Bare tenk deg hvordan det hadde vært å skulle velge representanter til Stortinget uten noen som helst informasjon om hva kandidatene mente om ulike saker.

Læringsressurser

Mediene i samfunnet

Oppgaver og aktiviteter

Makt og medier

I et demokratisk samfunn som Norge er mediene en viktig motmakt til styresmaktene. I samfunn regulert etter andre ideologiske systemer kan mediene ha en rolle som talerør for styresmaktene eller være resultat av strømninger i et konkurranseutsatt marked.

Læringsressurser

Makt og medier

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs