Hopp til innhold

Oppgave

Vurder en debatt

LK20
To personer i siluett diskuterer. Foto.

Oppgave 1: Vurder en debatt på Internett

Finn en debatt som foregår akkurat nå på Internett, gjerne i tilknytning til en nyhetssak der mange deltar med innlegg. Studer kommentarene og gi en vurdering av dem.

Finn ut:

  1. Hvem deltar i debatten? (Stikkord: kjønn, alder, politisk eller annen gruppetilhørighet.)
  2. Hva kjennetegner debatten? (Er innleggene saklige? Er det lange, forklarende innlegg eller korte påstander? Holder man seg til saken? Osv.)
  3. Hvordan utvikler debatten seg? (Sklir den ut på noen måte? Hvordan?)
  4. Følger deltakerne de reglene som er satt for en debatt? Har debattene moderatorer? Hvordan kommer dette eventuelt til syne?
  5. Synes du debatter i nettavisene bør ha moderatorer? Begrunn svaret ditt.

Oppgave 2: Debatt i kommunen

Finn fram til et tema som blir eller nettopp har blitt diskutert i din kommune, helst en aktuell sak som mange har meninger om.

  1. Hvor foregår debatten, og hva kommer ut av diskusjonene?

    Bruk lokalavisa og nettet som kilde, eller snakk med folk som har involvert seg i debatten, for å finne svar på spørmålet.

  2. Presenter det du har funnet ut, etter avtale med lærer.
Sist oppdatert 28.03.2017
Skrevet av Trude Løvskar og Albertine Aaberge

Læringsressurser

Ytringsfrihet og demokrati