Hopp til innhold

UTGÅTT - Medieuttrykk 3 og mediesamfunnet 3 (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Individet og mediene

Mennesker har alltid hatt behov for å dele tanker og følelser med hverandre. Men måten å gjøre det på og formidlingskanalene har endret seg over tid. Ny teknologi gir oss nye medier og nye muligheter til å kommunisere og søke kunnskap. Og det er ofte de unge som først tar i bruk denne teknologien.

Mediepåvirkning og representasjon i mediene

Fra medier og mediebruk ble utbredt i befolkninger, har spørsmål om mediepåvirkning vært forsket på og debattert i offentligheten. I den sammenhengen er representasjon, altså hvordan og hvor mye visse deler av en befolkning blir vist og hørt i mediene, relevant å belyse.

Læringsressurser

Mediepåvirkning og representasjon i mediene