Hopp til innhold

UTGÅTT - Medieuttrykk 3 og mediesamfunnet 3 (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Individet og mediene

Mennesker har alltid hatt behov for å dele tanker og følelser med hverandre. Men måten å gjøre det på og formidlingskanalene har endret seg over tid. Ny teknologi gir oss nye medier og nye muligheter til å kommunisere og søke kunnskap. Og det er ofte de unge som først tar i bruk denne teknologien.

Mediebruk og mediepåvirkning

Digitalisering av medieteknologi og medieplattformer har ført til spredning av personlige brukerflater og økende bruk av Internett og apper til alle tenkelige formål. Det preger mediebruken vår og innvirkningen bruken av dem har på oss.

Læringsressurser

Mediebruk og mediepåvirkning