Hopp til innhold

UTGÅTT - Medieuttrykk 3 og mediesamfunnet 3 (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Individet og mediene

Mennesker har alltid hatt behov for å dele tanker og følelser med hverandre. Men måten å gjøre det på og formidlingskanalene har endret seg over tid. Ny teknologi gir oss nye medier og nye muligheter til å kommunisere og søke kunnskap. Og det er ofte de unge som først tar i bruk denne teknologien.

Kildebruk, opphavsrett og personvern

Kunnskap om strategier for nettsøk og kildekritikk er nødvendig både for deg som skoleelev og for alle som jobber i mediebransjen. Når du skal klargjøre et medieuttrykk for publisering, må du dessuten ha god kjennskap til lover som gjelder for opphavsrett og personvern.

Læringsressurser

Kildebruk, opphavsrett og personvern

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs