Hopp til innhold

Medieuttrykk 3 og mediesamfunnet 3 (LK06)

Mediebransjen

I mediebransjen finner vi mange ulike yrker. For alle yrker er det lover og etiske retningslinjer som må følges. Krav til kunnskaper og ferdigheter varierer fra yrke til yrke, men til syvende og sist handler det om å kommunisere et budskap til en sluttbruker.

Markedsføring

I reklamebransjen jobber det personer med mange ulike yrkestitler og kompetanser. De jobber ofte i team for en oppdragsgiver. Oppdraget deres er å gjøre merkevarer sterkere og bedre kjent, og å øke salget av varer og tjenester.

Læringsressurser

Markedsføring

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriale