Hopp til innhold
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Vurder bruk av en animasjon i planlagt kommunikasjon

Kommunikasjonsbransjen jobber med strategisk kommunikasjon. Strategisk kommunikasjon er planlagt kommunikasjon og har alltid et bestemt formål.

FooterHeaderIconFooter iconLK20

Se animasjonen over og diskuter i klassen eller sammen med en medelev:

  • På hvilken måte kan denne animasjonen brukes som ledd i strategisk kommunikasjon?
  • Hvem ser dere som mottakere av budskapet?
  • Hvem er avsender?
  • I hvilke kanaler er det naturlig å bruke den?
  • Hva vil formålet være?
  • Hvilke andre kommunikasjonstiltak ville det være naturlig å sette i verk samtidig som denne animasjonsfilmen ble distribuert?
Sist oppdatert 01/08/2019
Skrevet av Ragna Marie Tørdal og Albertine Aaberge