Hopp til innhold

Medieuttrykk 3 og mediesamfunnet 3 (LK06)

Mediebransjen

I mediebransjen finner vi mange ulike yrker. For alle yrker er det lover og etiske retningslinjer som må følges. Krav til kunnskaper og ferdigheter varierer fra yrke til yrke, men til syvende og sist handler det om å kommunisere et budskap til en sluttbruker.

Elevproduksjoner og prosjektstyring

Arbeidet med elevproduksjoner gir deg øving i å planlegge produksjonsprosesser slik at du lærer å holde deg til gitte rammer, tidsfrister og budsjetter.

Læringsressurser

Elevproduksjoner og prosjektstyring